Strona Główna

 

Nasza szkoła uzyskała status Lokalnej Akademii Sieciowej CISCO. Posiadamy dwóch instruktorów z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń w zakresie kursu IT Essentials mającego za zadanie wykształcenie przyszłych techników informatyki i przygotowanie ich do pracy w zawodzie. Każdy uczeń naszej szkoły będzie mógł bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniu i po zdaniu końcowego egzaminu otrzymać oficjalny certyfikat CISCO.